Szanowni Pa?stwo,

Pierwszy raz w historii polskiej kosmetyki pojawia si? mo?liwo?? dog??bnego poznania i zrozumienia sk?adu oraz rzeczywistego dzia?ania preparatw kosmetycznych.

Portal www.cozakrem.pl zawiera proste i czytelne opracowanie sk?adu kosmetykw, bazuj?ce na deklaracji producenta (INCI). 

Szczeg?owy opis oraz krtka opinia specjalistw, umieszczona na www.cozakrem.pl, umo?liwiaj? sprawdzenie, czy sk?ad produktu odpowiada dzia?aniu deklarowanemu przez producenta. Jeste?my pewni, ?e portal www.cozakrem.pl stanie si? nieocenion? pomoc? i rzetelnym ?rd?em informacji zarwno dla klientw, jak i dziennikarzy.

W ogromie informacji publikowanych w Internecie przez osoby o nik?ej wiedzy na temat chemii i wydaj?cych opinie bez dost?pu do oglno?wiatowych bada?, ?atwo si? zagubi?. Pragniemy, ?eby portal www.cozakrem.pl sta? si? drogowskazem w podejmowaniu ?wiadomej decyzji o zakupie produktu i ocenie jego rzeczywistego dzia?ania.

Zesp? opracowuj?cy sk?ady to naukowcy z wiod?cych placwek naukowych w Polsce, dla ktrych chemia kosmetyczna jest codziennym polem dzia?alno?ci zawodowej.

Oprcz ogromnego aspektu praktycznego, portal www.cozakrem.pl stanie si? z pewno?ci? pasjonuj?cym materia?em w poznawaniu mechanizmw dzia?ania firm kosmetycznych.

Zapraszamy we wspania?? podr? do wiedzy!
Zesp? www.cozakrem.pl

 

 

All rights reserved © Cozakrem.pl