Menu
Szukaj

C14-22 Alcohols

składnik konsystencjotwórczy

mieszanina alkoholi tłuszczowych, składnik konsystencjotwórczy, stabilizator emulsji