Menu
Szukaj

Cellulose Gum

składnik konsystencjotwórczy

pochodna celulozy, składnik konsystencjotwórczy, wypełniacz, adsorbent