Menu
Szukaj

Magnesium Aluminium Silicate

składnik konsystencjotwórczy

krzemian magnezowo-aluminiowy, nieorganiczny składnik konsystencjotwórczy