Menu
Szukaj

Myristyl Alcohol

składnik konsystencjotwórczy

alkohol mirystylowy, składnik konsystencjotwórczy