Menu
Szukaj

Sodium Carbomer

składnik konsystencjotwórczy

polimer kwasu akrylowego w formie soli, hydrofilowy składnik konsystencjotwórczy, reguluje lepkość kosmetyku, tworzy film na skórze