Menu
Szukaj

Stearyl alcohol

składnik konsystencjotwórczy

alkohol stearylowy, składnik konsystencjotwórczy